Arkivator Telecom > Företag > Inköp och logistik

Inköp och logistik

För att kunna möta våra kunders önskemål och erbjuda högkvalitativa och samtidigt kostnadseffektiva lösningar har vi skapat en flexibel, proaktiv och konkurrenskraftig försörjningskedja.

Vår vision är att utveckla samarbetet med våra leverantörer med stöd av en holistisk strategi. Genom ökad effektivitet i att utnyttja resurserna parad med miljöhänsyn kan vi nå ökad framgång på den globala marknaden.