Arkivator Telecom > Företag > Kvalitet och Miljö

Kvalitet och miljö

Arkivator Telecoms kvalitets- och miljöpolicy sammanfattar kundtänkandet och visar vägen för en ljus framtid.

Verksamhetssystemet är processorienterat med en tydlig struktur. Detta garanterar att verksamheten drivs på effektivt med hänsyn till såväl kundkrav som medarbetarkrav och ägarkrav. Systemet är certifierat enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004. Våra produktionsanläggningar är dessutom ISO/TS 16949-certifierade.

Vår uttalade ambition är att ytterligare utveckla och förbättra företagets samtliga processer och inom flertalet områden sträcker sig ambitionen utanför företaget.

Vad gör Arkivator Telecom?

Det är viktigt för oss att vara resurssnåla; det gäller från tanke till färdig produkt.

Materialval, utveckling, produktionsätt, planering, kvalitet, inköp, lager och transport är viktiga processer som påverkar oss i allra högsta grad. Vi vill att all onödig hantering i varje process skall minimeras.

Exempel: Vi har tydliga processer med Kanban och supermarket för att minska lager och snabbt upptäcka eventuella brister. Vi försöker också att använda oss av agglomerationseffekter vid inköp och transporter.


Kvalitet- och Miljöpolicy

  • Arkivator Telecom levererar produkter och tjänster där pris, miljöhänsyn, kvalité och leveransprecision utgör en väsentlig köpanledning.

  • Arkivator Telecom hjälper kunden i utvecklingsfasen och arbetar målmedvetet för att bli en partner som ger kunden kompletta lösningar.

  • Arkivator Telecom är ett starkt team som löser uppgifter med sina kompetenta medarbetare som systematiskt utvecklas efter omvärldens krav. Att lösa uppgifterna stöds av ett effektivt verksamhetssystem samt efterlevnad av lagar och förordningar.

  • Arkivator Telecom arbetar med ständiga förbättringar på vår väg mot visionen. Varje anställd är ansvarig för kvalitén på eget arbete och för övervakning av kvalitetsuppfyllnad i arbetsprocessen.

  • Arkivator Telecom ska främja en positiv miljöutveckling. Kunskap om verksamhetens effekt på miljön ska bidra till att medarbetarna aktivt styr och stödjer förbättringsarbete för att minska miljöpåverkan.

 

Ansvar: Alla medarbetare inom Arkivator Telecom har ansvar för att policyn ska efterlevas.


ISO-certifikat

Kvalitets- och miljöfrågor är viktiga för Arkivator Telecom.

Vi och våra tillverkningsenheter upprätthåller följande certifieringar:

Arkivator Telecom Hungary

Arkivator Telecom Hungary; kvalitets- och miljödokument: