Arkivator Telecom > Företag > Lean principer och Metoder

Ständiga förbättringar

En stor internationell konkurrens kräver ständig produktionsutveckling och för att ligga i framkant av utvecklingen arbetar vi systematiskt med aktivt förbättringsarbete och ständig utveckling.

Det betyder att det alltid är något nytt på gång, utöver den dagliga produktionen. Vi arbetar alltid med korta ledtider, hög flexibilitet och bästa service.


LEAN Produktion

Den bärande idén i Lean Production är att utveckla en anpassad modell till LEAX Arkivator Telecom.

Vi arbetar med värdeflödesanalyser, 5S-ordning, Kanban, Supermarket, Poka Yoke, visualisering, SMED etc.


LEAN Produktutveckling

Inom Arkivator Telecom jobbar vi med Lean Produktutveckling, också kallad Lean PD. Kort består Lean PD av två flöden; kunskapsflödet och produktflödet.

Kunskapsflödet handlar om att fånga kunskap och återanvända den på ett systematiskt sätt.

Produktflödet innehåller uppgifter, personal och utrustning som producerar underlag, ritningar, BOM-listor och instruktioner m.m.

Ett av de första verktygen vi planerar att introducera är s.k. Visuell Planering.


LEAN Marknad

Vi har en optimerad säljprocess där det viktigaste inslaget är att hålla dialogen med våra kunder öppen.

Vi har en noggrann plan och kontroll över planeringen där vi ständigt analyserar potentialen. Vi har också prioriterat samverkan mellan marknad och intern organisation så att vi VET och alltid kan hålla det vi lovar. Vi skall göra det som behövs och inget annat.


5S

5S är det samma som; ordning och reda. S:en står för Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera och Sköta om.

När alla medarbetare engageras skapar 5S den bästa produktionen och med en aktiv 5S blir alla naturligt engagerade.

Tillämpningen uppmuntrar visuell styrning och definierar varje form av slöseri.