R&D

Entusiasm, uppfinningsrikedom och kreativitet skapar värde för våra kunder.

Arkivator Telecom har två utvecklingsenheter, lokaliserade i Göteborg respektive Växjö. Där arbetar hängivna medarbetare med mekanisk och elektrisk design samt projektledning.

Den elektriska designen av våra produkter beräknas med hjälp av den senaste tekniken inom FEM, Modmatchning och FDTD. Flertalet olika optimeringsmetoder används. För framtagning av tillverkningsunderlag, såsom ritningar och solidmodeller har vi tillgång till NX, Pro-E samt SolidWorks. Båda våra kontor har tillgång till labb med nätverksanalysator, tempskåp m.m.

Produktutvecklingen gör vi i nära samarbete med våra kunder och leverantörer. Kunderna får kontinuerlig uppföljning av nuläget i projekten. Ett nära samarbete med både leverantörer och vår inköpsfunktion säkerställer att vi får tillgång till den senaste tekniken och till konkurrenskraftiga priser. Slutligen, men inte minst viktigt, ger ett tätt samarbete med vår produktionsberedning, produkter som är tillverkningsvänliga och har hög kvalitet.

Arkivator Telecom har långvarigt samarbetat med olika universitet och högskolor. Konstruktionen på våra antenner har sitt ursprung hos Antennavdelningen på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Arkivator Telecom är medlemmar i antennforskningsprogrammen Chase och Charmant på Chalmers.

Projektledning

Arkivator Telecom har lång erfarenhet av utveckling i projektform, både när det gäller nyutveckling och vidareutveckling av befintliga produkter.

Projekten genomförs enligt en strukturerad projektmodell som används för både kundanpassade utvecklingsprojekt och för interna projekt.

Arkivator Telecom har medvetet valt att utveckla produkter i projektform. Det ökar flexibiliteten, utnyttjar vår kunskap bättre och ökar effektiviteten. Vi arbetar nära våra kunder och upprättar tillsammans en tydlig projekt- och tidplan som tydliggör såväl vår roll som kundens roll.