Arkivator Telecom > Företag > Tillverkning

Arkivator Telecom Hungary, Mezökövesd

Arkivator Telecom Hungary ligger beläget i Mezökövesd i Ungern cirka 130 km och 1,5 h nordöst om/från Budapest. Bolaget har runt 300 anställda och blev en del av LEAX-gruppen efter övertagandet av Arkivator i augusti 2013. Bolaget har funnits i regionen sedan 1970- talet och har därför en god lokal kännedom och erfarenhet av affärsmannaskap i landet.

Kärnkompetensen ligger i CNC-bearbetning och montering med fullt ansvar genom hela värdekedjan. Det finns en mängd leverantörer i regionen som kan tillgodose oss med leverans av material och tjänster.

Produktionen är allt från små artiklar till medelstora artiklar och med volymer som är från medelstora serier upp till höga serier. Processerna består av generell svarvning inklusive svarvning med stångmatade maskiner, fräsning, slipning och montering.

Arkivator Telecom Hungary producerar komplexa artiklar till kunder inom fordonsindustrin, övrig industri samt telekomindustrin.