RELIABILITY & HIGH PERFORMANCE
SOLUTIONS FOR YOUR SITE
We develop, manufacture and sell products for wireless communications.

Arkivator Telecom

Arkivator Telecom utvecklar, tillverkar och säljer produkter för trådlös kommunikation. Våra kunder är globala telecom network tillverkare över hela världen. Kännetecknande för oss är innovation, kvalitet, leveransprecision och miljömedvetenhet. Arkivator Telecom har ett brett sortiment av mikrovågsprodukter - antenner, kopplare, filter och andra produkter för trådlös kommunikation.

Referenser