Arkivator Telecom > Produkter > Mikrovågsantenner

Mikrovågsantenner

Våra antenner är konstruerade för att vara kompakta, robusta, smäckra och ha låg vikt. Det innebär minimal montering på siten och enkel hantering.

Transportkostnaderna sänks också dramatiskt tack vare små förpackningsvolymer. Den robusta konstruktionen har verifierats i tester och vid användning sedan 1998.
 
Arkivator Telecoms antenner är resultatet av forskning vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Som grund för vår antennkonstruktion finns ett patent från professor Per-Simon Kildal och han var också en av grundarna till Comhat AB, Arkivator Telecoms företrädare, se www.kildal.se.
 
Den patenterade konstruktionsprincipen, som kallas hattantenndesign, är en kombination av utomordentlig sidlobsundertryckning, låg korspolarisation och hög antennvinst med liten storlek och låg vikt. De främsta fördelarna är mindre vindbelastning, minskad viktbelastning på tornet, enkel hantering och låga transportkostnader.
 
Våra antenner är idealiska både för direkt montering på RF-enheter utomhus och fristående. Det finns ett stort antal olika gränssnitt, direktmonterade kopplare, och alla typer av IEC- eller EIA-flänsar kan tillhandahållas. Kundunika alternativ går att få med mycket korta ledtider.
 
Endast material av hög kvalitet används, såsom ytbehandlad aluminium, rostfritt stål och galvaniserat stål. Vårt främsta mål är att tillhandahålla de mest kostnadseffektiva mikrovågsantennerna på marknaden när det gäller tillförlitlighet och livslängd.
 
Arkivator Telecom tillhandahåller antenner för radiolänkar från 6 till 80 GHz. Antennerna finns idag i storlekarna 0.3 m, 0.6 m, 0.9 m, 1.2 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.4 m, 3.0 m och 3.7 m.

Sök Antenn